Sinu kindel ehituspartner ehitamisel!

Välitööd

Puitkarkassmajad

Puitkarkass seintega majad, mille karkassi vahe on soojustatud reeglina mineraalvillaga (kivi- või klaasvill). Seinakarkass on seestpoolt kaetud aurutõkkematerjaliga (kile või aurutõkkekile) ja tavaliselt kipsikarkassi ja kipsplaadiga  ning viimistluskihiga. Väljastpoolt on karkass kaetud tuuletõkkeplaadiga (kasutatakse ka vastavat rullmaterjali), distantslaua, roovi ja viimistlusplaadiga või (voodri)lauaga.

Katusetööd

Sarikate, aluskatte, distantsliistu ja roovi paigaldus. Puitmaterjali ristlõige, paigaldustihedus (ehk samm) määratakse vastavalt katusekaldele, koormustele ja silletele.

Väljastpoolt kaetakse katusekattega, variante on laialdaselt (eterniit, plekk, kivi, sindel jne)

Sarikate vahe täidetakse soojustusmaterjaliga (enamasti mineraalvill).

Sarikate alla paigaldatakse aurutõkkematerjal ja enamasti koosneb aluskonstruktsioon kipsikarkassist ning kipsplaadikihist.  Kipsplaadipind viimistletakse.

Tuulekastid

Tuulekaste oleme põhiliselt teinud peensaetud ja hööveldatud pinnaga värvitud lauast. Laudade vahe jäetakse 5-10mm õhu liikumise jaoks, et katusekonstruktsioon saaks ventileerida.

Puitfassaadid

Eeltööd: Kiviseinte puhul osutub tavaliselt vajalikuks ka lisasoojustus. Seda tehakse puitkarkassiga, mille vahele paigaldatakse soojustus (mineraalvill), tuuletõke, distants ja vajadusel roov, ning selle peale voodrilaud.

Puitfassaadidena käsitletakse tavaliselt voodrilauaga kaetud fassaade ning servamata ja servatud lauast fassaade.

Voodrilaudade valik on lai, mõõdud kõiguvad enamasti kattelaiuse puhul 100-200mm vahel, paksus enamasti 18-21 mm.

Servamata ja servatud lauast fassaade, kus lauad paigaldatakse kahes kihis vahedega ja omavahel nihkes, niiet alumise laudise kihi vahe katab peale paigaldatav laud, tuntakse nn poola laudise nime all.

Puitfassaadide viimistluseks kasutatkse enamasti ilmastikukindlaid puitfassaadi värve. Tähele tuleks panna eriti seda, et ei unustataks ära enne põhivärvikihi tegemist laudise töötlemist: immutamist kui ka kruntimist. See tagab fassaadipinna pika eluea ja värv ei hakka ilmastiku käes maha kooruma.

Laudist saab viimistleda ka eri toonides immutusvahendiga (nt Pinotex). Peitsid-lakid-õlid  jäägu pigem sisetööde tegemise valdkonda (va terrasside ja välispuitmööbli viimistlus)

Kindlasti peab laudis enne töötlemist olema kuiv.

Terrassi ehitus

Terrassid eraldi vundamentidel: terrassilauad on kinnitatud terrassi toekarkassile, mis omakorda  toetub vundamentidele (nt postvundamendid)

Terrassilaudisest restid: olemasolevale rõdule vm pinnale ehitatud terrassilaudadest rest. Tavaliselt on see mitmest osast ja ülestõstetav, mis kergendab aluspinna puhastamist.

Terrassilauad pigaldatakse ca 5-10mm vahedega. Müüdavad terrassilauad on juba eelnevalt sügavimmutatud (rohelise või pruuni värvi immutusvahend). Laudis tuleks siiski üle töödelda paigaldusele järgnevast aastast peale igal aastal.

Rõdud

Puidust kandekarkassist väljaehitused.

Erinevad piirded

Piirded rõdudele, treppidele, käiguteedele jne.