Sinu kindel ehituspartner ehitamisel!

Seinad

Puitsõrestik- ja kipsvaheseinad

Puidust või metallist karkassile kinnitatud erinevad plaat- vm materjalist kattega seinad.

Tänapäeval kõige levinumad ja kiiremini paigaldatavad vaheseinad on kindlasti metallkarkassist ja kipsplaatkattega kaetud seinad.

Metallkarkassid on erineva laiusega, võimaldades paigaldada vastavalt heli või ka soojaisolatsiooni vajadustest vastav paksus isolatsiooni materjali (tavaliselt klaas- või kivivilla).

Vastavalt vajadusele ja nõuetele (heli- ja tulekindlus) saab paigaldada mitmekihilisi seinu (2 või enam karkassikihti) ja ka mitmekihilist plaatkatet.