Sinu kindel ehituspartner ehitamisel!

Puitfassaadid

Eeltööd: Kiviseinte puhul osutub tavaliselt vajalikuks ka lisasoojustus. Seda tehakse puitkarkassiga, mille vahele paigaldatakse soojustus (mineraalvill), tuuletõke, distants ja vajadusel roov, ning selle peale voodrilaud.

Puitfassaadidena käsitletakse tavaliselt voodrilauaga kaetud fassaade ning servamata ja servatud lauast fassaade.

Voodrilaudade valik on lai, mõõdud kõiguvad enamasti kattelaiuse puhul 100-200mm vahel, paksus enamasti 18-21 mm.

Servamata ja servatud lauast fassaade, kus lauad paigaldatakse kahes kihis vahedega ja omavahel nihkes, niiet alumise laudise kihi vahe katab peale paigaldatav laud, tuntakse nn poola laudise nime all.

Puitfassaadide viimistluseks kasutatkse enamasti ilmastikukindlaid puitfassaadi värve. Tähele tuleks panna eriti seda, et ei unustataks ära enne põhivärvikihi tegemist laudise töötlemist: immutamist kui ka kruntimist. See tagab fassaadipinna pika eluea ja värv ei hakka ilmastiku käes maha kooruma.

Laudist saab viimistleda ka eri toonides immutusvahendiga (nt Pinotex). Peitsid-lakid-õlid  jäägu pigem sisetööde tegemise valdkonda (va terrasside ja välispuitmööbli viimistlus)

Kindlasti peab laudis enne töötlemist olema kuiv.

Hinnapäring

  • *** Tasuta pakkumine garanteeritud võimalikult detailsete andmete ja mahtude esitamisel, millele on lisatud võimalusel pildid ja joonised. Kui Te täpselt ei tea, mida ja kuidas ehitada soovite, pakume ehitusalalast konsultatsiooni hinnakirja alusel.