Sinu kindel ehituspartner ehitamisel!

Kortermaja fassaadi rekonstrueerimine Tartus

Aadress: Tähe 49, Tartu
Tööde teostamise aeg: November 2015 - juuni 2016
Tellija/Peatöövõtja: KÜ Tähe 49
Tehtud tööd: Sokliosa lahtikaevamine, soojustamine ja krohvimine. Vana fassaadilaudise eemaldus, soojustamine, uue laudise paigaldus.
Tornide kandekarkasside tugevdused.
Akende, uste ja piirdeliistude paigaldus koos karniiside ja iludetailidega. Plekitööd. Pööningu soojustamine.