Sinu kindel ehituspartner ehitamisel!

Ramest Ehitus OÜ tegeleb üldiselt kõikide ehitustöödega
va eritööd (elekter, vesi, kanal, vent).
Meie peamised märksõnad:
FASSAADID (ka krohvitavad), KATUSED, SISETÖÖD, PLEKITÖÖD (painutame ise),
Üldehituslik projekteerimine (väiksemad mahud: KÜ, eramajad, kõrvalhooned).
Ehitusalane konsultatsioon.
Väiksemate objektide puhul pakume ka komplektset nö võtmed-kätte teenust, kus eritööd (elektri-, ventilatsioonitööd jm) võtame sisse alltöö korras.
Tööde tellijaiks on peamiselt eraisikud, korteriühistud ja suuremad ettevõtted
(tööd alltöövõtu korras).
Omanikujärelevalve.
Tegevusload:

  • ehitamine EEH005275
  • omanikujärelevalve EEO002419
  • projekteerimine EEP002043
  • muinsuskaitse EMU000246